Center of Advanced Fluid Dynamics

01-Solucions

Solucions

Solucions a elaborades a partir de les nostres eines

  • Simulació numèrica (CFD)
  • Instal.lacions experimentals i túnel de vent
  • Reologia
  • Estudis mediambientals
  • Aprenentatge automàtic (Machine Learning)

basades en la nostra expertesa, i sota la forma de projectes, estudis, informes, assessoraments, càlculs, simulacions numèriques, experimentació, disseny de software, cessió d’equips o ús de software comercial.

Ajuts per finançament

Solucions desenvolupades per Cadfluid

Al llarg de la seva trajectòria, Cadfluid ha desenvolupat solucions a diversos problemes industrials, tecnològics, mediambientals i biomèdics, algunes de les quals es mostren a continuació.

Simulació de l’evolució d’un vessament de petroli al mar (Simoil)

Estudi de la barreja en reactors agitats multifàsics

Difusió d’un ambientador en una habitació tancada

Modelització del procès d’extrusió de film per bufat

Modelització d’un flux amb reacció química en un reactor

Identificació d’origen de dispersió de contaminants en aire

Modelitzat computacional (CFD) d’aneurismes cerebrals específics de pacient per a la predicció de la formació, creixement i trencament de l’aneurisma

Estudi hidrodinàmic de la salinitat i la temperatura de l’aigua de la Badia dels Alfacs (Delta de l’Ebre)

Predicció dels camps tèrmic i elèctric en circuits integrats

Predicció del refredament del petroli vessat després de l’enfonsament del Prestige

Millora de l’eficiència d’una bomba d’engranatges

Avaluació de la qualitat de l’aire al voltant d’un punt d’emissió

Predicció de la transferència aigua/aire de compostos orgànics en estanys, embassaments i basses

Distribució de reactius a l’entrada d’un reactor degut a la geometria de la línia d’entrada

Avaluació i anàlisi de turbines de vent verticals

Dispersió d’additius en un tanc d’emmagatzematge

Vols més informació sobre alguna d'aquestes solucions o alguna altra?

02-Sectors

Alguns dels sectors pels quals Cadfluid treballa o té capacitat per treballar-hi.

Químic

Mediambiental

Energia

Electrònic

Oil & Gas

Administració

Enginyeries

Salut i biomedicina

Mobilitat

Mecànic

Aeronàutic

Construcció i arquitectura

03-Expertesa

La nostra expertesa es centra en l’anàlisi de fluxos i transferència de calor i massa, amb o sense reacció química, en sistemes, equips i processos d’interès científic, tecnològic, industrial, medi ambiental i/o biomèdic, mitjançant eines teòriques, computacionals (CFD) i experimentals.

40

anys d'experiència

20

persones integren l'equip

60%

de l'equip són doctors

04-Recerca

Dinàmica de fluids computacional

Dinàmica de fluids computacional: Cadfluid Solutions té una gran experiència en l’ús de software CFD tant comercial com de codi obert, per aplicacions de recerca com industrials així com problemes experimentals. En funció dels requeriments i les necessitats del problema a tractar, el centre selecciona el codi que millor s'adapta o desenvolupa el seu propi codi de càlcul.

Dinàmica de fluids experimental

Dinàmica de fluids experimental: la reproducció experimental és necessària tant per validar els resultats i les aproximacions que es fan en CFD, com per un primer pas en l'escalat dels models cap a la seva implantació en una planta industrial. Cadfluid disposa d'espais, equips i recursos per a la construcció i validació d'equips experimentals, així com d'equip i tècniques pròpies de visualització.

Desenvolupament de software

Desenvolupament de software: gran part dels treballs de modelització numèrica i anàlisis de dades que realitza Cadfluid es duen a terme a partir de codis desenvolupats pel propi centre. Es tracta de codis a mida de les necessitats dels seus clients, que poden ser lliurats per a ser utilitzats per propi client, prèvia adaptació al seu sistema i necessitats.

Gestió de dades

Gestió de dades: El grup té expertesa en els camps de les Dades Massives i l'Aprenentatge Automàtic, un conjunt d'eines pel modelat i la comprensió de conjunts de dades complexos. Un camp en plena ebullició en moltes àrees científiques així com en disciplines com el màrqueting, les finances, l'enginyeria i l'empresa.

05-NOUS Casos d'èxit

Generació d'onades en un parc de surf

Les modelitzacions numèriques realitzades a partir de codis propis o comercials, permeten reproduir també casos d'interès per a la indústria de l'oci, com pot ser la generació d'onades en un parc de surf. Es tracta d'instal·lacions artificials en les que es pot practicar surf en tot moment, i en les que cal garantir una onada continua de dimensions adequades. El video adjunt mostra diferents proves numèriques per a la generació d'una onada mitjançant diferents perfils d'ala.

Estudi numèric/experimental d'un reactor

Estudi numèric i experimental d'un reactor cilíndric amb tapa giratòria i addició de reactius pel fons. La visualització mitjançant partícules dissenyades i fabricades pel propi grup, sistema de visualització amb làser i càmeres d'alta velocitat, permet reproduir al laboratori (veure vídeo) el comportament del reactor, validar els resultats numèrics i proposar millores a escala industrial.

06-Qui som?

Equip Cadfluid

Cadfluid Solutions – Center of Advanced Fluid Dynamics treballa per posar el coneixement en Mecànica de Fluids i Turbulència al servei de les persones i les empreses. És una iniciativa sorgida des del grup de recerca consolidat ECoMMFiT, un dels grups líders a Espanya en la modelització i la simulació de turbulència i dels fenòmens de transferència de calor i matèria.

El centre inclou 20 persones, entre les quals 11 investigadors sènior, 1 investigador de projecte, 7 investigadors júnior i un tècnic de suport.

Els recursos de què disposa el centre inclouen 3 laboratoris de 50m2 cadascun, un túnel de vent, equips experimentals, equips de visualització i enregistrament, software comercial i propi, equips de càlcul propis, així com accés a equips de càlcul compartits.

07-On som?

Campus Sescelades URV — Tarragona

Telèfon

+34 977 558 775

Adreça

Av. Països Catalans, 26

43007 Tarragona

08-Contacte