Center of Advanced Fluid Dynamics

1. Projectes Retos-Colaboración

Entitat finançadora: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad — www.mineco.es.

Tipus de projectes: conjunts entre empreses i centres d’R+D.

Pressupost mínim: 500.000€, típic 700.000-900.000€.

Durada: 2 a 4 anys.

Cobreixen:

 • despeses totals de les empreses,
 • despeses marginals dels centres d’R+D.

Tipus d’ajut: bestreta reemborsable/subvenció.

Intensitat de l’ajut: 75% del cost total per a PIME i 65% per a grans empreses.

Avantatges: genera un Informe Motivat Vinculant, que facilita la deducció de despeses de l'impost de societats.

Convocatòria 2017: el termini de presentació de les sol.licituds acaba el 13 de desembre de 2017 a les 15:00 hores (hora peninsular espanyola).

Més informació

2. Projectes I+D+i del CDTI

Entitat finançadora: CDTI — www.cdti.es.

Tipus de projectes: d’empreses, amb o sense participació de centres d’R+D.

Pressupost mínim: 175.000€, típic 300.000 - 700.000€.

Durada: 1 a 3 anys.

Cobreixen:

 • despeses totals de les empreses,
 • despeses de subcontractació dels centres d’R+D.

Tipus d’ajut: bestreta reemborsable/bestreta no reemborsable.

Intensitat de l’ajut: fins a un 75% del total (85% de forma excepcional).

Avantatges:

 • genera un Informe Motivat Vinculant, que facilita la deducció de despeses de l'impost de societats,
 • el CDTI facilita un gestor, que actua com a persona de contacte durant tot el projecte.

Convocatòria oberta tot l’any.

Més informació

3. Nuclis d'R+D

Entitat finançadora: Agència per la competitivitat de les empreses, del Govern català (ACCIÓ) — accio.gencat.cat.

Tipus de projectes: d’una o més empreses, locals o internacionals, amb o sense participació de centres d’R+D, per a projectes TRL3 a TRL7.

Pressupost mínim:

 • 200.000€ — projecte local individual,
 • 500.000€ — projecte local en grup,
 • 150.000€ — projecte internacional.

Durada: 2 anys.

Cobreixen:

 • despeses totals de les empreses,
 • despeses de subcontractació dels centres d’R+D.

Tipus d’ajut: subvenció.

Intensitat de l’ajut: 25 a 50% del pressupost.

Convocatòria 2018: el termini de presentació de les sol.licituds acaba l'1 de març de 2018.

Més informació

4. Deduccions fiscals i bonificacions a la quota de la Seguretat Social

Deduccions de l'impost de societats:

 • deducció d'un 25% de la despesa en R+D,
 • deducció del 17% de les despeses de personal dedicat a l'R+D (dedicació mínima del 85%),
 • deducció del 8% en inversions en immobilitzat per R+D.

Cas que no tota la deducció pugui ser aplicada, hi ha la possibilitat de:

 • aplicar la deducció en els 18 anys posteriors, o
 • monetitzar la part no deduïda, a través de la declaració de l'impost de societats.

És molt recomanable disposar de l'Informe Motivat Vinculant, abans de fer cap deducció.


Bonificacions de la quota de la Seguretat Social

Fins a un 40% de les aportacions de l'empresa a les quotes de la Seguretat Social.

Més informació

5. Ajuts per a la contractació de personal per R+D

Doctorat Industrial - Generalitat de Catalunya

Projecte de recerca de l'empresa en el què el doctorand desenvolupa la seva formació investigadora, en col·laboració amb una universitat o centre de recerca, i que és objecte d'una tesis doctoral.

Convocatòria oberta tot l'any.

Més informació


Doctorado Industrial - Ministerio de Economía, Industria y Competitividad

Ajuts per a la formació de doctors en empreses mitjançant el cofinançament dels contractes laborals del personal investigador en formació que participi en un projecte de recerca industrial o de desenvolupament experimental que es desenvolupi a l'empresa, en el què s'emmarcarà la seva tesi doctoral.

Convocatòria oberta del 18 de gener al 8 de febrer de 2018.

Més informació


Torres Quevedo - Ministerio de Economía, Industria y Competitividad

Ajuts d'una durada de tres anys a empreses per a la contratació laboral de doctors que desenvolupin projectes de recerca industrial, de desenvolupament experimental o estudis de viabilitat previs .

Convocatòria oberta de l'11 de gener a l'1 de febrer de 2018.

Més informació


Emplea - Ministerio de Economía, Industria y Competitividad

Ajuts per a la contratació de titulats universitaris i titulats en formació professional de grau superior o equivalent, per al desenvolupament d'activitats d'R+D+I en PIMES, empreses spin-off o joves empreses innovadores.

Convocatòria tancada.

Més informació


Tecnio Spring - ACCIÓ

Ajuts per a empreses amb seu operativa a Catalunya i per les entitats acreditades TECNIO per a contractar personal d'R+D experimentat amb l'objectiu de dur a terme projectes de recerca aplicada durant 2 anys.

Propera convocatòria: febrer a abril 2018.

Més informació