Center of Advanced Fluid Dynamics


1. Projectes d'R+D+i en Línies Estratègiques

Entitat finançadora: Ministeri de Ciència i Innovació — enllaç.

Tipus de projectes: conjunts entre empreses i centres d’R+D.

Pressupost mínim: 400.000€.

Durada: fins a 3 anys.

Cobreixen:

 • despeses totals de les empreses,
 • despeses marginals dels centres d’R+D.

Tipus d’ajut: prèstec (empreses) / subvenció (centres d'R+D).

Intensitat de l’ajut: 65% del cost total per a empreses i fins al 100% per als centres d'R+D.

Convocatòria 2023: es va tancar el 20 de febrer de 2024.

Convocatòria 2024: febrer 2025?

Més informació

2. Projectes I+D+i del CDTI

Entitat finançadora: Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI) — enllaç.

Tipus de projectes: d’empreses, amb o sense participació de centres d’R+D.

Pressupost mínim: 175.000€, típic 300.000 - 700.000€.

Durada: 1 a 3 anys.

Cobreixen:

 • despeses totals de les empreses,
 • despeses de subcontractació dels centres d’R+D.

Tipus d’ajut: bestreta reemborsable/bestreta no reemborsable.

Intensitat de l’ajut: fins a un 75% del total (85% de forma excepcional).

Avantatges:

 • genera un Informe Motivat Vinculant, que facilita la deducció de despeses de l'impost de societats,
 • el CDTI facilita un gestor, que actua com a persona de contacte durant tot el projecte.

Convocatòria oberta tot l’any.

Més informació

3. Deduccions fiscals i bonificacions a la quota de la Seguretat Social

Deduccions de l'impost de societats:

 • deducció d'un 25% de la despesa en R+D,
 • deducció del 17% de les despeses de personal dedicat a l'R+D (dedicació mínima del 85%),
 • deducció del 8% en inversions en immobilitzat per R+D.

Cas que no tota la deducció pugui ser aplicada, hi ha la possibilitat de:

 • aplicar la deducció en els 18 anys posteriors, o
 • monetitzar la part no deduïda, a través de la declaració de l'impost de societats.

És molt recomanable disposar de l'Informe Motivat Vinculant, abans de fer cap deducció.


Bonificacions de la quota de la Seguretat Social

Fins a un 40% de les aportacions de l'empresa a les quotes de la Seguretat Social.

Presentació: Els incentius fiscals a la innovació (Font: ACCIÓ)

Més informació Agència Tributària  

4. Ajuts per a la contractació de personal per R+D

Doctorat Industrial - Generalitat de Catalunya

Projecte de recerca de l'empresa en el què el doctorand desenvolupa la seva formació investigadora, en col·laboració amb una universitat o centre de recerca, i que és objecte d'una tesis doctoral.

Convocatòria 2024: oberta fins a meitats de desembre de 2024. S'han 4 fixat terminis parcials.

Més informació


Doctorado Industrial - Ministeri de Ciència i Innovació

Ajuts per a la formació de doctors en empreses mitjançant el cofinançament dels contractes laborals del personal investigador en formació que participi en un projecte de recerca industrial o de desenvolupament experimental que es desenvolupi a l'empresa, en el què s'emmarcarà la seva tesi doctoral.

Terminis: La convocatòria 2024 es va tancar el 4 de juny de 2024. Es preveu que la convocatòria 2025 s'obri a l'abril de 2025.

Més informació


Torres Quevedo - Ministeri de Ciència i Innovació

Ajuts d'una durada de tres anys a empreses per a la contratació laboral de doctors que desenvolupin projectes de recerca industrial, de desenvolupament experimental o estudis de viabilitat previs .

Terminis: La convocatòria 2023 es va tancar el 13 de febrer de 2024. Es preveu que la convocatòria 2024 s'obri al gener de 2025.

Més informació